งานสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบแลกเปลี่ยนอากาศสำหรับห้องผ่าตัดที่สามารถปรับแรงดัน บวก/ลบ (Positive/Negative OR) ได้ในห้องเดียวสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ


สุนทรพจน์กล่าวเปิดงานและความเป็นมาของโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

โดยคุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ความจำเป็นและการปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบในมุมมองของแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาล

โดย พล.ต.นายแพทย์ สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ต่อ COVID-19 และโรคติดเชื้อทางอากาศ

โดย พล.ต.นายแพทย์ สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

การออกแบบห้องผ่าตัดความดันลบนวัตกรรมใหม่ในมุมมองวิศวกร

โดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบห้องผ่าตัดความดันลบในมุมมองของผู้ผลิต

โดย คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร